6. Juli Komiteens traditionelle program for 6. juli-dagene 2020 aflyses!

”På grund af de restriktioner og retningslinjer myndighederne har iværksat, som følge af corona-krisen, restriktioner og retningslinjer, som vi fuldt og helt bakker op om, er vi desværre nødt til at aflyse 6. Juli Komiteens traditionelle program for 6. juli-dagene i år”, udtaler Formanden for 6. Juli Komiteen Erik Schwensen.

”Beslutningen er truffet efter jeg har rådført mig med borgmester Jacob Bjerregaard og oberst og garni-sonskommandant Henrik Graven Nielsen. 6. juli Komiteen vil nu tage initiativ til, at vi i stedet - ud fra de givne retningslinjer - tilrettelægger en stærkt reduceret markering 6.-julidagene i samarbejde med byen og garnisonen”, siger Erik Schwensen.

I anledning af aflysningen af det traditionelle 6. juli-program udtaler oberst og garnisonskommandant Henrik Graven Nielsen, ”jeg bakker fuldt og helt op om aflysningen af 6. juli-dagene i sin normale form. 6. juli-dagene udgør en vigtig historiefortælling for vore soldater og er samtidig en flot og folkelig marke-ring af traditionen. Jeg ser frem til at deltage i den ændrede version i år.”

Formanden for 6 Juli Komiteen Erik Schwensen udtaler endvidere: ”Det er altid ærgerligt, når vi må af-lyse vigtige og betydningsfulde begivenheder, men vi må vise sammenhold og fokusere al vores energi og virkelyst på at komme bedst muligt igennem krisen i fællesskab. 6. Juli Komiteen opfordrer derfor alle til at give blomsterbuketter til enlige og udsatte, der har brug for støtte og opmuntring i denne svære tid. En anden fin måde at markere 6. juli-dagene på - sammen og alligevel hver for sig - er den 5. juli om afte-nen at sætte lys i vinduerne, en tradition vi kender godt fra højtideligholdelsen af 04. maj 1945. Da vi i sin tid fik afbrændingsforbud med kort varsel før 6. Juli-dagenes start i 2018, udviste fredericianerne stor fantasi og idérigdom – så det kan vi også igen.”

6. Juli Komiteen tager nu kontakt med alle involverede parter, inviterede gæster og talere, for at bede dem om allerede nu at reservere den 5. -6. juli 2021, hvor vi håber at være tilbage med fuldt program.
Indtil da må fokus være, at vi alle bidrager med det, vi kan, så vi i fællesskab kommer bedst muligt og styrket gennem krisen.

Med de bedste 6.-julihilsener
Erik Schwensen
Formand for 6. Juli Komiteen