Procession

Tirsdag, 6 juli, 2021 - 11:00

Når fredericianerne under 6. Juli-Dagene mindes "Slaget om Fredericia", er det både med en følelse af sorg over og respekt for de faldne og en glæde over sejren. Første halvdel af processionen er derfor en sørgemarch for de faldne, mens anden halvdel er en sejrsmarch med ”vajende faner og klingende spil”. Undervejs er der sange og taler, som ofte holdes af landspolitikere og ministre.

Processionen ender, hvor den begyndte, nemlig på Bülows Plads og slutter af med en hilsen til Hendes Majestæt Dronningen.

Procession med flag og orkestre begynder fra Bülows Plads (Vendersgade) og går i sørgemarch ad Sjællandsgade-Gothersgade-Jyllandsgade-Kongensgade-Krigergraven. Derefter i sejrsmarch ad Danmarksgade-Landsoldatpladsen-Danmarksgade-Norgesgade-Sjællandsgade-Meldahls Rådhus/Bülows Plads. Kanonsalut fra Prinsessens Bastion. Tre skud med et minuts mellemrum.

Talere: Sognepræst i Bredstrup Pjedsted Michael H. Munch taler ved Krigergraven, folketingsmedlem og forsvarsordfører Niels Flemming Hansen fra Det Konservative Folkeparti taler ved Landsoldaten, oberst Henrik Graven Nielsen taler for general Bülow fra Meldahls Rådhus, og borgmester Steen Wrist taler for Hendes Majestæt Dronningen – også fra Meldahls Rådhus. Formand for 6. Juli Komiteen Erik Schwensen oplæser telegram til Hendes Majestæt Dronningen

Ekstra info: Soldaterne i processionen indtager sørgeposition, dvs. at de krydser armene foran sig på brystet. Det gør de, fordi det var sådan, at de døde officerer fik placeret deres arme, da de under mindehøjtideligheden i Michaelis Kirke efter slaget den 6. juli blev sat oprejst for enden af hver kirkebænk med benene ud i midtergangen. Dér sad de med korslagte arme og deres våben under den ene arm
 

Tid og sted: 
6. juli kl. 11-13, Bülows Plads i Vendersgade